1 Lựa chọn
thời gian, địa điểm

2 Nhập thông tin

3 Lựa chọn phương thức
thanh toán

4 Hoàn tất

Hà Nội Golf Club

0/4 người đã đặt

Đang đặt

Hà Nội Golf Club

17:54

1,570,000

Hà Nội Golf Club

18:01

Closed
Tư vấn miễn phí (24/7).
08 9909 6888

Kết Bạn Chơi Golf

Vui lòng đăng nhập để chát, kết bạn chơi Golf

Chat